ЗА СУБВЕНЦИЈЕ НЕОПХОДНА ОБНОВА СТАТУСА ГАЗДИНСТВА

Подсећамо све пољопривредне произвођаче да крајњи рок за пријаву у систем електронског регистра пољопривредних газдинстава не постоји те су у могућности да пријаву и обнову статуса газдинства одраде све до тренутка подношења захтева за жељену субвенц..

ЗАВРШЕНА ПОДЕЛА МЕРKАНТИЛНОГ KУKУРУЗА

Уз потврде издате од стране Пољопривредне стручне службе Зрењанин, а посредством локалне самоуправе, узгајивачима млечних крава на територији општине Нови Бечеј, закључно са данашњим даном, подељено је укупно 288,5 тона меркантилног кукуруза.

Следов..

ПОЗИВ ГАЗДИНСТВИМА ДА АЖУРИРАЈУ ПОДАТKЕ О ЖИВОТИЊАМА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије упутило је позив газдинствима да ажурирају податке о животињама.

Наиме, у складу са Законом о ветеринарству, сва газдинства на којима се налазе животиње, привремено или трајно, мор..

ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ ЗА ДОДЕЛУ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА

Пољопривредна стручна служба Зрењанин данас је у Новом Бечеју организовала издавање потврда узгајивачима млечних крава који су у оквиру јавног позива остварили право на помоћ у виду доделе 240 килограма меркантилног кукуруза по крави намењених за њих..

У ТОKУ РЕГИСТРАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ПЛАТФОРМУ Е-АГРАР

На пролеће 2023. године, са циљем модернизације и убрзања процеса уписа података, промене података у Регистру пољопривредних газдинстава, као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди, са радом почиње нови информациони систем е-Аграр.

Први ко..

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ОМОГУЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ЕИД БРОЈА

Пољопривредни произвођачи могу од данас, уколико нису раније, да у поштама широм Србије узму параметре за свој еИД број , односно, електронски идентитет, што представља први корак за приступ платформи еАграр.

Kако би добили свој идентификациони личн..

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ВАНСУДСКОГ ПОРАВНАЊА СА УЗУРПАТОРИМА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Председник општине Нови Бечеј, Саша Максимовић, је дана 26.05.2022. године расписао Јавни позив за закључивање вансудског поравнања са узурпаторима државног пољопривредног земљишта на територији општине Нови Бечеј и парцела државног пољопривредног зе..

ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ II КРУГ

Председник општине Саша Максимовић донео је ОДЛУKУ о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј (други круг лицитације).

Поступак јавног надметања спроводи се електронск..

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ (ПРВИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ)

Председник општине Саша Максимовић донео је ОДЛУKУ о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј (први круг лицитације).

Поступак јавног надметања спроводи се електронски..

МЗ НОВИ БЕЧЕЈ: РАСПИСАН 2. КРУГ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

Одлуком Савета Месне заједнице Нови Бечеј расписује се други круг јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиста у дрзавној својини а које је дато на корисцење Месној заједници.

Увид у документацију, графицки прегледи катастарских парцела и..

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ