УВОДИ СЕ РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

УВОДИ СЕ РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ, КОЈА ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНА ОГЛАШАВАЊЕМ СИРЕНА, ЕМИТОВАЊЕМ СИГНАЛА ЈЕДНОЛИЧНОГ ТОНА У ТРАЈАЊУ ОД 60 СЕКУНДИ (ЗНАК ПРЕСТАНКА ОПАСНОСТИ).

ОГЛАШАВАЊЕ, АКТИВИРАЊЕ СИРЕ..

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2023. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ И АМАТЕРСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМСКЕ А..

ПОЗИВ УЧЕНИЦИМА ЗА ВИДОВДАНСКУ НАГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2022.-2023. ГОДИНУ

Обавештавају се ученици средњих школа, носиоци Вукове дипломе, који имају пребивалиште на територији општине Сечањ, да могу поднети захтев за Видовданску награду општине Сечањ.

Захтев се подноси у канцеларији Одељења друштвених делатности до 20.06.2..

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕˮ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине оглашава
ЈАВНИ УВИ..

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2023. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Број: 011-97/2023
Дана: 21.04.2023. године
С е ч а њ
На основу члана 43 ст..

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ ЗА ЈУНСКИ УПУТНИ РОК 2023. ГОДИНЕ

Центар Министарства одбране Зрењанин, обавештава заинересована лица мушког и женског пола, да је у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у јунском упутном року 2023. године.

Право пријављивања имају држ..

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА И ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ – 2. КРУГ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на ко..

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СЛУШАОЦЕ ВОЈНО СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ РОДА АВИЈАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
р а с п и с у ј е

Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце војностручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијације

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС”, број 95..

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљишта
Број: 011-36/2023-VI
Дана: 13.02.2023. године
Сечањ

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњ..

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, МАРТОВСКОГ УПУТНОГ РОКА 2023. ГОДИНЕ

Центар Министарства одбране Зрењанин, обавештава заинересована лица мушког и женског пола, да је у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије за потребе мартовског упу..

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ