ЈАША ТОМИЋ

Извештајна станица: ЈАША ТОМИЋ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.

СТАНИЦА:ЈАША ТОМИЋ
РЕКА:ТАМИШ
СЛИВ:ДУНАВ
ГОДИНА ОСНИВАЊА:1925
КОТА "0" (m n.J.m.):73.46
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km):109.860
ПОВРШИНА СЛИВА (km2):5334
Датум: Уторак, 21.05.2024.
Водостај
(cm)
Промена водостаја
(cm)
Протицај воде
(m3/s)
Температура воде
(оC)
Стање нивоа у профилу 98Промена нивоа у профилу -1715.2Проток у профилуТемпература воде у профилу 20.6
ТенденцијаЛедене појавеГраница редовне одбране
(cm)
Граница ванредне одбране
(cm)
Тренд340600

Дијаграми
Стање нивоа у профилу

Нивограм за последњих 30 дана

Промена карактеристичних водостаја за вишегодишњи период са номограмом за текућу годину

Хистограми месечних и годишњих средњих и екстремних температура воде

Хистограми карактерисичних температура воде

Извор вести: www.hidmet.gov.rs

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ