Неговање српског језика и ћириличког писма

Влада Републике Србије усвојила је данас, на предлог Министарства културе и информисања, Предлог закона о употреби језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма, који уређује употребу српског језика и мере за заштиту ћириличког писма, као матичног писма.

Овим предлогом закона, који је упућен Скупштини на усвајање, дефинисано је установљавање додатних мера, чији је циљ неговање српског језика и ћириличког писма, као и културних и традиционалних вредности, и шира употреба ћириличког писма у јавном животу, с обзиром на историјски, културни и идентитетски значај овог писма.

Предлог закона предвиђа обавезујуће и стимулативне мере за заштиту ћириличког писма. Обавезујуће мере шире круг субјеката који су у обавези да користе ћириличко писмо и по овом закону то би били сви субјекти који послују или обављају делатност са већинским учешћем јавног капитала.

Обавеза употребе ћириличког писма већ је предвиђена Законом о службеној употреби језика и писама за државне, покрајинске и локалне органе власти, јавна предузећа и јавне службе.

Предлог закона прописује и мере стимулативне природе које су првенствено усмерене на приватни сектор, као и на средства јавног информисања у приватном власништву, с обзиром на њихов значај у јавном животу.

Те мере односе се на могућност установљавања пореских и других административних олакшица за субјекте у приватном сектору који се одлуче да у свом раду и пословању користе ћириличко писмо.

Овим предлогом је предвиђено и да културне и друге манифестације, које се финансирају или суфинансирају из јавних средстава, морају имати лого исписан на ћириличком писму, у складу са прописима према којима се организују.

Предлогом закона предвиђено је оснивање посебног Савета Владе за српски језик, који ће са стручног становишта пратити и анализирати стање у области употребе српског језика у јавном животу и спровођење мера ради заштите и очувања ћириличког писма као матичног писма и предлагати препоруке, предлоге и мере за унапређење стања.

Неговање српског језика и ћириличког писма

Извор вести: srbija.gov.rs

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ