Oснивају се домови здравља у Зубином Потоку и Звечану

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници одлуку о оснивању домова здравља у Зубином Потоку и у Звечану.

Одлука о оснивању домова здравља донета је на основу Закона о здравственој заштити, којим је прописано да, на основу Резолуције 1244 Савета безбедности УН, над здравстеним установама чији је оснивач Република Србија, Влада има сва права и обавезе оснивача у складу са законом.

Чланови Владе донели су и Одлуку о образовању Националног комитета за спровођење Конвенције за заштиту културних добара у случају оружаних сукоба, на период од пет година.

У раду Комитета, по позиву председника, могу да учествују представници надлежних министарстава, као и истакнути стручњаци из области која је предмет разматрања.

Задатак Комитета је да даје предлоге, мишљења и стручна образложења у вези са мерама које је потребно предузети како би се Конвенција спровела у потпуности.

Такође, Комитет промовише сврху и значај Конвенције, разматра и предлаже сарадњу са релевантним институцијама из иностранства, међународним организацијама и националним радним групама истог или сличног профила у циљу размене искустава и примене добрих пракси.

Oснивају се домови здравља у Зубином Потоку и Звечану

Извор вести: srbija.gov.rs

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ