Отворено градилиште и почели припремни радови за изградњу новог железничког моста преко Тамиша, објављено како ће изгледати нови мост

Отворено градилиште и почели припремни радови за изградњу новог железничког моста преко Тамиша, објављено како ће изгледати нови мостПокрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај јуче је донео решење о грађевинској дозволи којом се инвеститору, АД “Инфраструктура железнице Србије”, дозвољава изградња железничког моста преко реке Тамиш између Томашевца и Орловата, на деоници пруге Панчево Главна станица – Зрењанин – Кикинда – државна граница. Истовремено, у оквиру градње новог моста, овом дозволом одобрава се и реконструкција дела пруге, ради уклапања у мост, с обе његове стране.


Изглед и позиција новог железничког моста преко Тамиша

Већ данас отворено је градилиште и почели су припремни радови за изградњу моста, који ће се налазити на око 20 метара од постојећег друмско-железничког. Покренута је грађевинска механизација која гради приступне путеве и рашчишћава терен у приобаљу, на траси новог моста. Почетку ових радова присуствовали су и представници АД “Инфраструктура железнице Србије”, извођача радова – конзорцијума предузећа “Extra Auto transport”, “Bricken d.o.o.” i “ZGOP d.o.o.”, као и представници месних заједница Орловат и Томашевац. Извођачи очекују да ће припремни радови, уз постављање талпи, трајати петнаестак дана, након чега би требало да почне изградња два носећа стуба у речном кориту.

Како је истакнуто овом приликом, извођач је одмах по исходовању грађевинске дозволе приступио припремним радовима, са жељом да се што више радова на носачима моста изведе током летњег периода, када је водостај Тамиша најнижи.

Како се наводи у решењу, укупна предрачунска вредност ове инвестиције процењена је на 1.182.076.299,18 РСД без ПДВ-а, или скоро 10 милиона евра. Инвеститор је раније објавио да је железнички правац од Београда ка Кикинди, који води преко планираног моста, од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дефинисан као важна регионална пруга, у коју ће се у наредном периоду улагати значајна средства из домаћих и међународних извора. У складу с тим, Влада Србије и ресорно министарство обезбедили су и средства за изградњу новог моста.

Предвиђено је да се нови железнички мост гради низводно од постојећег, односно с његове десне стране, посматрано из правца Орловата. Нови мост позициониран је паралелно са постојећим на малој удаљености, како би се омогућило одвијање железничког саобраћаја за време извођења радова на новом мосту, али и лакше уклапање са постојећом трасом пруге.

У складу са захтевима инвеститора, пројектна брзина на измештеној траси пруге износи 100 km/h, а нови мост премостиће Тамиш слично постојећем, у три распона од по око 40 метара. Дужина моста биће око 120 метара, а новог дела пруге 1235 метара, уз машинско регулисање колосека у дужини од 178,8 метара. Како се још наводи у тендерској документацији, изградња моста неће утицати на саобраћај возова који постоји на постојећој (магистралној) прузи, осим у домену тачака одвајања нове пруге од постојеће.

Република Србија, преко ресорних министарстава, и Град Зрењанин на овај начин трајно решавају проблем настао затварањем садашњег моста за друмски саобраћај, и то градњом два нова моста – посебно за друмски и железнички саобраћај. У међувремену је, као алтернативно решење, изграђен нов асфалтни пут између Ботоша и Орловата, дужине 5,3 километара и мештанима Томашевца омогућена лакша комуникација са градским средиштем.

СликеИзвор вести: zrenjanin.rs

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ