Појашњење инструкције за накнаду зараде за време породиљског одсуства

Министарство за бригу о породици и демографију Владе Републике Србије и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутили су општинским и градским управама и центрима за социјални рад појашњење Инструкције која се односила на поступак остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства.

Према појашњењу Инструкције, упућене 2. августа, захтев за измену решења о накнадама могу поднети сви корисници о чијим правима се одлучивало од почетка примене Закона о финансијској подршци породици с децом, односно од 1. јула 2018. године.

Поред породиља, право на исплату обештећења имају и корисници који су решења добили по основу права на накнаду за одсуствo са рада ради посебне неге детета, права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета жена пољопривредних осигураница, као и права на додатак за помоћ и негу другог лица.

Инструкција се односила на примену и спровођење одлука Уставног суда, објављених у мају 2021. године, а Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици с децом примењује се од 1. јула 2021. године.

У допуни, коју су потписали министри Радомир Дмитровић и Дарија Кисић Тепавчевић, наводи се да су надлежна министарства имала у виду проблеме првостепених органа приликом утврђивања коначности и правоснажности појединачних решења, као и чињеницу да је појединим корисницима у међувремену протекао рок за подношење захтева, у периоду од објављивања Одлука Уставног суда до доношења Инструкције.

У допуни се изричито наводи:

„У циљу рационалности и економичности поступка, а нарочито као додатна подршка породиљама и њиховим породицама, изузетно је дата могућност да захтев за измену појединачног акта (решења) у прописаном року од шест месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда, могу поднети и корисници којима је у складу са Инструкцијом протекао рок за подношење захтева, а право су остварили од почетка примене Закона, односно од 1. јула 2018. године.

То значи да захтев за измену појединачног акта, у прописаном року од шест месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда, могу поднети сви корисници који су право остварили, односно о чијем захтеву се одлучивало, од почетка примене Закона, односно од 1. јула 2018. године.“Извор вести: srbija.gov.rs

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ