СЕЧАЊ

Извештајна станица: СЕЧАЊ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.

СТАНИЦА:СЕЧАЊ
РЕКА:ТАМИШ
СЛИВ:ДУНАВ
ГОДИНА ОСНИВАЊА:1859
КОТА "0" (m n.J.m.):71.55
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km):95.500
ПОВРШИНА СЛИВА (km2):5480
Датум: Среда, 19.06.2024.
Водостај
(cm)
Промена водостаја
(cm)
Протицај воде
(m3/s)
Температура воде
(оC)
Стање нивоа у профилу 0Промена нивоа у профилу*Проток у профилуТемпература воде у профилу
ТенденцијаЛедене појавеГраница редовне одбране
(cm)
Граница ванредне одбране
(cm)
Тренд400650

Дијаграми
Стање нивоа у профилу

Нивограм за последњих 30 дана

Промена карактеристичних водостаја за вишегодишњи период са номограмом за текућу годину

Хистограми месечних и годишњих средњих и екстремних температура воде

Хистограми карактерисичних температура воде

Извор вести: www.hidmet.gov.rs

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ