Скупштина усвојила измене Закона о култури

Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о изменама Закона о култури, као и Закон о измени Закона о библиотечко-информационој делатности.

Посланици су усвојили и Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методе административне сарадње из члана 14. ст 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015.

Скупштина усвојила измене Закона о култури

Извор вести: srbija.gov.rs

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ